Veelgestelde vragen van dierenartsen

Dekking van behandelingen

Wat is het verschil tussen een acute en een chronische ziekte? Welke behandelingen worden door de verzekering vergoed?
Acute ziekten worden in het kader van de verzekering gedefinieerd als plotseling ontstane ziekten die gewoonlijk snel en onverwacht beginnen, kort duren en met intense symptomen. De ziekte geneest volledig.

Chronische ziekten worden door ons gedefinieerd als langer durende ziekten, waarvan de symptomen min of meer permanent aanwezig zijn of waarbij er geen zekere genezingsprognose is. Bij huidziekten beschouwen we een toestand die langer dan 90 dagen aanhoudt als chronisch.


De verzekering vergoedt enkel kosten gerelateerd aan de behandeling van acute ziekten. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin u een acute ziekte behandelt die overgaat in een chronische toestand (bijv. terugkerende ontstekingen). In dat geval kan alleen de acute fase (de subchronische fase) worden vergoed.
De verzekering vergoedt kosten in verband met het eerste voorkomen van de chronische ziekte. Hoeveel medicijnen kunnen aan de klant worden voorgeschreven? Hoe lang kan een ziekte die zich tot een chronische ziekte ontwikkelt worden behandeld?
Kosten gerelateerd aan de behandeling van het voorkomen van een chronische ziekte (d.w.z. de behandeling van een ziekte die later als chronisch zal worden beschouwd) kunnen vergoed worden voor de noodzakelijke periode van 1 maand.
Worden de kosten vergoed van een acute keizersnede bij een teef die in levensgevaar is?
Deze kosten kunnen we helaas niet vergoeden. Behandelingen gerelateerd aan bevalling, (valse) zwangerschap, castratie, voortplanting en IVF zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking. De verzekering kan alleen situaties vergoeden die niet te voorzien zijn en dus volledig accidenteel zijn. Een bevalling, zelfs als het verloop ervan acuut en levensbedreigend is, kan niet worden gezien als een gevolg van een accidentele gebeurtenis; het is duidelijk dat ze zal plaatsvinden.
Wat te doen als een klant die zich niet aan de preventieve zorg houdt voor een behandeling komt? Krijg ik de behandelingskosten dan vergoed?
Voor ons is het naleven van preventie zorg erg belangrijk. Als de eigenaar van het dier zich niet aan het door u vastgestelde behandelings- of preventieplan houdt, kunnen we de behandelingskosten voor een ziekte die door deze nalatigheid of niet-naleving werd veroorzaakt niet vergoeden.
Wat als een kat een ziekte oploopt waar hij niet tegen ingeënt is?
In onze algemene voorwaarden staat dat het verzekerde dier tijdens de duur van de verzekering ingeënt moet worden volgens het door de dierenarts vastgestelde vaccinatieplan. Als de eigenaar het dier niet laat inenten en de kat een ziekte oploopt waartegen hij ingeënt had moeten zijn, kunnen wij de behandelingskosten voor deze ziekte niet vergoeden.
Wat gebeurt er als door mijn schuld een dier met stamboom overlijdt; keert u de klant dan de overlijdensverzekering uit?
Als het dier is overleden door uw toedoen en u zich hiervan bewust bent, bieden wij de klant wel uitkering.

Houd er echter rekening mee dat de klant van u een schadevergoeding voor het overleden dier kan eisen. Deze schadevergoeding kan aan de klant worden uitgekeerd uit uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De klant heeft enkel recht op vergoeding van de werkelijke schade, dus op één verzekeringsuitkering. Daarom verzoeken wij u om ons te contacteren vooraleer u stappen onderneemt om schadevergoeding te laten uitkeren door uw verzekering, zodat er niet ten onrechte tweemaal wordt uitgekeerd.
Worden erfelijke tandaandoeningen vergoed? Wordt een abces aan een tandwortel dat zich heeft gevormd op tanden zonder tandsteen (of op tanden waarvan het tandsteen werd verwijderd) vergoed? Wordt extractie van persisterende hoektanden vergoed?
Behandeling van tanden of tandvlees wordt door de verzekering niet gedekt. Een uitzondering daarop is de behandeling van ziekten die nadrukkelijk worden opgesomd in de verzekeringsvoorwaarden, te weten de malocclusie met tandafslijting en bijbehorende orale laesies, gingivitis met gedocumenteerde regelmatige preventie (jaarlijks onderzoek met eventueel bijbehorende behandeling), tandcystes en hypoplasie van het glazuur.
Bij tandletsels door een ongeval vergoeden we 100% van de kosten als het letsel binnen 2 dagen na het ontstaan ervan behandeld wordt. Bij latere behandeling wordt 50% van de kosten vergoed.
Wordt pyometra (baarmoederontsteking) vergoed?
Behandelingskosten voor baarmoederontsteking word door ons vergoed. Een uitzondering daarop zijn gevallen waarin de baarmoederontsteking het gevolg is van zwangerschap, bevalling of IVF.
Hoe stelt u vast of een castratie niet-preventief is, dus een ingreep die door de verzekering wordt vergoed?
Wij vertrouwen erop dat onze contractuele partners eerlijk en rechtvaardig handelen. In geval van misleidende of valse informatie die tot uitbetaling van een verzekeringsuitkering leidt, is er sprake van verzekeringsfraude. Uiteraard beschikken wij over mechanismen waarmee we dit soort situaties kunnen detecteren. In dat geval kan de contractuele relatie met de dierenarts niet worden verdergezet.
Hoe worden patiënten met huidaandoeningen beoordeeld?
Het doet er niet toe welk probleem u behandelt. Het enige wat van belang is, is dat het geen chronische aandoening betreft (zie hierboven onze definitie van chronische ziekten). De behandeling van chronische ziekten kan niet worden vergoed. Dermatologische problemen die langer dan 90 dagen aanhouden, beschouwen wij als chronisch. Bij dermatologische aandoeningen die niet chronisch zijn, is er geen reden om de kosten niet te vergoeden.

Administratie

Hoe kom ik erachter waar de klant tegen verzekerd is?
Gedetailleerde informatie over het verzekeringscontract vindt u in het systeem na het invoeren van het contractnummer. U krijgt dan gegevens te zien over de eigenaar, het dier, of het contract actief is en welke verzekeringsformule is afgesloten – enkel voor letsels of voor letsels en ziekten.
Wat als de klant al bij het begin van de verzekering de jaarlijkse limiet bereikt? Moet hij dan een jaar wachten tot de limiet wordt vernieuwd, of kan de limiet in de loop van de verzekering worden verhoogd?
Bij het toetreden tot de verzekering kan iedere klant de hoogte van de jaarlijkse limiet kiezen, met name met het oog op de leeftijd en grootte van het dier (een kitten heeft niet dezelfde limiet nodig als een Duitse dog van 5 jaar). Wanneer de jaarlijkse limiet bereikt is, moet de klant inderdaad wachten tot de jaarlijkse limiet aan het einde van de verzekeringsperiode opnieuw ingaat. Daarom is het goed om de klant te informeren over het voordeel van een hogere limiet.

Als de klant de limiet in het verzekeringscontract wil verhogen (een ander tarief kiezen), kan dit telkens aan het einde van de verzekeringsperiode worden gedaan. Daar dient hij ons tijdig van op de hoogte te stellen, uiterlijk 6 weken voor het verstrijken van de verzekeringsperiode.
Wat moet ik u opsturen om een schadegeval af te handelen? Is een rekening uit mijn systeem (Fuga, VetCloud, Vetesys, VWin/VMac,…) voldoende? Hebt u ook röntgenfoto‘s, resultaten van bloedonderzoek of een medisch verslag nodig?
Wij zijn uniek vanwege het feit dat u in de meeste gevallen helemaal niets hoeft op te sturen. Wanneer u in uw systeem het contractnummer invoert en de behandeling autoriseert, ontvangen wij uw dagelijkse logboek en de in rekening gebrachte items in realtime in ons systeem. Daardoor kunnen wij u de behandelingskosten onmiddellijk op uw bankrekening overschrijven.

Er kunnen zich natuurlijk gecompliceerde of onduidelijke gevallen voordoen. In dergelijke gevallen kunnen wij u om medewerking vragen en verzoeken om extra documenten op te sturen. Ook dergelijke gevallen handelen wij echter snel af en met de prioriteit om u zo weinig mogelijk te belasten.

U kunt eventuele vertraging helpen voorkomen door het geval/de diagnose in het dagelijkse logboek zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en bij de meeste geplande ingrepen, met name bij orthopedische, de uitkering te controleren door vooraf een berekening uit te voeren.
Hoe moeten de kosten worden geboekt als er sprake is van twee soorten behandeling, waarvan de ene niet door de verzekering wordt vergoed en de andere wel? Bijvoorbeeld als er gelijktijdig een preventieve castratie en een behandeling van een maagontsteking wordt uitgevoerd.
U maakt dan in uw systeem twee verschillende rekeningen aan. Onder de eerste rekening vermeldt u de items die niet door de verzekering worden vergoed (bijv. preventie, cosmetica, voeding, administratie). Deze rekening wordt door de klant betaald. Onder de tweede rekening vermeldt u alle gegevens die wel door de verzekering worden vergoed. Castratiekosten worden bijvoorbeeld door de klant betaald, maar de behandeling van een maagontsteking door ons.
Volstaat de overeengekomen limiet?
U kunt controleren of de behandeling volledig kan worden vergoed door pre-autorisatie van de behandeling. In uw systeem kunt u vooraf goedkeuring van de kostenberekening voor de behandeling aanvragen. Meestal sturen wij u binnen een paar seconden een bericht met welk bedrag door ons gegarandeerd wordt, of we nemen contact met u op voor aanvullende informatie.

Als de overeengekomen limiet gedeeltelijk of volledig opgebruikt is, of als wij bepaalde items uit uw berekening niet kunnen vergoeden, sturen wij u nadat u de pre-autorisatie hebt ingevoerd een bericht over de werkelijke hoogte van de verzekeringsuitkering. De behandelingskosten die boven dit bedrag uitstijgen moeten door de klant zelf betaald worden.
Komt er een app om dierenartsen te informeren over "zwerfpatiënten", d.w.z. speculanten die meerdere dierenartsen bezoeken voor hetzelfde probleem?
Deze app is momenteel in ontwikkeling. Maar dankzij onze deskundigheid en geavanceerde IT-systemen kunnen wij nu heel gemakkelijk potentiële speculanten opsporen en verzekeringsfraude opsporen.
Ik zou graag een overzicht hebben van hoeveel gefactureerde kosten via PetExpert gingen en hoeveel facturen ik open heb staan bij klanten.
In elke relatie kan er in het begin sprake zijn van twijfel, en om die weg te nemen sturen wij u op verzoek graag een overzicht van uitbetaalde uitkeringen toe. Als u deze dienst wilt activeren, laat het ons dan weten. Wij kunnen overzichten bieden voor de door u gekozen periode – dagelijks, wekelijks, maandelijks enz.
Hoe gaat het toetreden tot de verzekering in zijn werk als ik een geïntegreerd systeem gebruik?
De verzekering kan enkel worden afgesloten op onze website www.petexpert.be of telefonisch bij de klantenservice op 02 781 01 08. In sommige systemen kan een klant, als die daarmee instemt, wel aanbevolen worden voor een verzekering. In dat geval worden de gegevens over het huisdier en de contactgegevens van de klant naar ons doorgestuurd. Wij contacteren hem/haar vervolgens en helpen met het toetreden tot de verzekering.
Hoe worden eventuele betwistingen opgelost, bijvoorbeeld wanneer u weigert een schadeclaim te vergoeden?
Ons doel is om geschillen te elimineren en voorkomen. Daarom staat op onze website overzichtelijk en duidelijk vermeld in welke gevallen wij niet kunnen uitkeren. Zo staan u noch de klant onaangename verrassingen of allerlei uitvluchten te wachten.

Er kunnen uiteraard twijfelachtige situaties voorkomen. In gevallen waarin wij geen verzekeringsuitkering kunnen bieden, worden de behandelingskosten door de klant betaald. Eventuele geschillen regelen wij dan rechtstreeks met de klant. Wij vertrouwen erop dat we altijd een gezamenlijke oplossing kunnen vinden waarmee iedereen tevreden is.
Als een klant dankzij mijn aanbeveling een verzekering afsluit, levert mij dat dan voordeel op?
U krijgt nog veel meer. Uw voordeel is, dat u het dier kunt behandelen zonder de financiële situatie van de klant in ogenschouw te moeten nemen. Wij weten uit eigen ervaring dat niet elke klant zich een dure diagnose, MRI-scan, CT-onderzoek, opname in een kliniek, medicijnen e.d. kan veroorloven. Ons gezamenlijke doel is daarom om deze diensten voor eigenaars van huisdieren toegankelijk te maken.

Om u te helpen om het verzekeren van uw klanten in gang te zetten, kunnen we u opnemen in het Partnerprogramma, waarin u een beloning van ons ontvangt voor de aanbeveling van een klant die vervolgens een verzekering bij ons afsluit. Onze vertegenwoordiger zal u daarover meer informatie verstrekken.
Wat moet ik invoeren in een eventuele pre-autorisatie? Alle items? Is één regel met een geschatte prijs niet voldoende?
Pre-autorisatie is bedoeld om u en de klant zekerheid te bieden over het bedrag dat vergoed zal worden. Voer in uw systeem daarom alle items in die vergoed moeten worden. Dat is geen extra werk, omdat u deze items ook in het systeem zou moeten invoeren als de klant niet verzekerd is.
Wat gebeurt er als de pre-autorisatie onbevestigd of slechts gedeeltelijk bevestigd wordt geretourneerd?
Als u goedkeuring van de berekening aanvraagt, krijgt u van ons altijd bericht welk bedrag wij voor u blokkeren. Dat bedrag blijft dan 24 uur lang geblokkeerd. In die tijd kunt u de claim indienen of de berekening annuleren of aanpassen.

Partnerschap met PetExpert

Wat gebeurt er met de gegevens die vanuit mijn systeem naar u verzonden worden?
Wij werken in principe met de gegevens die betrekking hebben op behandelingen in het kader van schadegevallen. Dit zal altijd een klein aandeel van het totale volume van uw werk zijn (naar schatting 5%). Wij zijn niet geïnteresseerd in uw marges of andere zakelijke data, maar wij werken met de gegevens met het oog op de prijsstelling voor onze verzekeringsproducten. Daardoor kunnen wij de verzekering betaalbaar houden met een bovengemiddelde dekking en een minimum aan uitsluitingen voor het overgrote merendeel van de klanten. De verworven data worden door ons niet aan derden verkocht of beschikbaar gesteld en wij zijn ook niet van plan aan dergelijke praktijken mee te doen.
Ik heb gehoord dat er een risico bestaat dat u mijn klanten naar goedkopere klinieken toestuurt...
Absoluut NIET! Binnen ons netwerk respecteren wij dat het aanbod van dierenartsen divers is en onze verzekering houdt daar rekening mee. Bij duurdere klinieken is het goed om een hoger verzekeringsniveau aan te bevelen vanwege de jaarlijkse limiet voor behandelingskosten. Wij willen dat dieren goed worden behandeld, niet zo goedkoop mogelijk. De verzekering bestaat juist om te zorgen dat klanten zich een duurdere behandeling kunnen veroorloven.
Kunt u het contract met mij opzeggen en mijn klanten overdragen aan de concurrentie?
Een reden tot opzegging van een contract is het stelselmatig schenden van de contractuele voorwaarden of duidelijke verzekeringsfraude of deelname daaraan. Wij benaderen onze partners genereus en met vertrouwen, maar verwachten dat zij zich ook zo zullen gedragen. Wij controleren blindelings of aan verzekerde klanten dezelfde prijzen in rekening worden gebracht als aan klanten zonder verzekering en of behandelingen daadwerkelijk werden uitgevoerd. Behalve schending van de voorwaarden is er geen reden voor opzegging. In geval van schending van de contractuele voorwaarden door de partner en contractopzegging kunnen verzekerde klanten gebruikmaken van de diensten van een andere contractuele partner voor ingrepen die door de verzekering vergoed worden, of zonder sancties hun verzekering beëindigen en een andere afsluiten waarin ze niet beperkt worden door het contractuele netwerk.
Bent u op enigerlei wijze verbonden met maatschappijen die klinieken opkopen om zo ketens van dierenartspraktijken te creëren?
Absoluut niet! Wij benaderen al onze partners op exact dezelfde wijze en onze voorwaarden zijn voor alle leden van ons contractuele netwerk gelijk. Bij onze partners horen zowel zelfstandige klinieken van verschillende grootte als ketens van dierenartspraktijken. De dierenarts wordt (of is al) uitgekozen door de klant, en wij volgen onze bestaande en potentiële klanten en gaan op basis van hun keuze onze contracten aan.