Wat wij (niet) vergoeden

Waarborg voor letsel of ziekte
 • Volledige diagnostiek, medicatie, materiaal, behandeling incl. operaties en preoperatieve zorg op voorschrift van de aangesloten arts, tot de overeengekomen verzekeringslimiet.
 • In acute, levensbedreigende situaties mag de behandeling uitgevoerd worden door een willekeurige dierenarts (ok buiten het contractuele dierenartsen PetExpert netwerk).
 • Hospitalisatie van het dier voor de periode bepaald door de aangesloten dierenarts.
 • Terugkerende ziekte (indien geen chronische ziekte).
 • Bij chronische ziekten vergoeden wij alleen het eerste voorkomen daarvan (volledige diagnostiek en behandeling). Een huidziekte die meer dan 90 dagen aanhoudt, beschouwen wij als een chronische aandoening.
 • Als de wachttermijn is verstreken (3 dagen na de ingangsdatum voor letsel en 30 dagen voor ziekte). De wachttermijn bij orthopedische operaties met uitzondering van breuken is 6 maanden.
 • Preventie, vaccinaties, cosmetische ingrepen, tandzorg, dieetvoeding.
 • Ziekten of letsels die ontstonden of bekend waren vóór het toetreden van de verzekering.
 • Transplantatie en daarmee samenhangende pre- en postoperatieve zorg.
 • Castratie/sterilisatie en behandelingen gerelateerd aan voortplanting, zwangerschap en bevalling, IVF (castratie/sterilisatie als onderdeel van een behandeling wordt wel vergoed).
 • Erfelijke en degeneratieve ziekten.
 • Behandeling buiten het partnernetwerk, met uitzondering van acute levensbedreigende gevallen.
 • Toeslagen voor behandeling buiten de standaard werkuren (spoedeisende hulp en bezoek aan huis).
 • FCP – losse processus coronoïdeus of losse botstukjes van de elleboog, OCD – osteochondrosis dissecans, CCL – gescheurde voorste kruisband, ontwrichting van patella en heup, discus hernia, heupdysplasie, artritis, artrose, indien het verzekerde dier al een van de genoemde aandoeningen aan een ledemaat had voor de toetreding tot de verzekering.
Waarborg overlijden
 • Vergoeding van aankoop van het dier of de gebruikelijke marktprijs, tot de overeengekomen limiet.
 • Als de wachttermijn is verstreken (30 dagen na de ingangsdatum)
 • Overleden ten gevolge van ziekte wanneer de hond op het moment van overlijden 6 jaar of ouder was bij grote rassen, 8 jaar of ouder bij middelgrote rassen en katten, 10 jaar of ouder bij kleine rassen .
 • Overlijden ten gevolge van zwangerschap, bevalling of transplantatie.
 • Inslapen om financiële redenen of vanwege een gedragsstoornis van het dier.
 • Doding van het dier uit noodzakelijke verdediging bij een aanval van het dier op een ander dier of een persoon.
Waarborg voor verlies of diefstal
 • Vergoeding gelijk aan de aanschafwaarde van het dier of de gebruikelijke marktprijs, indien het dier niet binnen 2 maanden terugkeert en maximaal tot de overeengekomen limiet.
 • Als de wachttermijn is verstreken (60 dagen na de ingangsdatum)
 • Wanneer het dier terugkeert of wordt teruggebracht, moet u ons het uitgekeerde bedrag terugbetalen.
 • Als het dier vrijwillig werd achterlaten.
Waarborg voor de doelbewust bestede kosten voor het vinden van een verloren of gestolen dier
 • Advertentiekosten.
 • Kosten van een vindersloon.
 • Kosten verbonden met de verzorging van het dier.
 • Als de wachtermijn is verstreken (60 dagen na de ingangsdatum).
 • Kosten voor de beloning van een gezinslid, lid van het huishouden of collega.
 • Kosten voor de beloning voor een persoon die het dier verzorgde op het moment van de diefstal of verlies, of die het dier zelf heeft gestolen of met deze persoon geassocieerd is.
 • Wij vergoeden geen kosten aan personen met wie geen verslag werd opgesteld op grond waarvan zij door ons geïdentificeerd kunnen worden.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via de chat of per telefoon 02 781 01 08.