Besturingssystemen

Om het voor u gemakkelijker te maken om met de verzekerde klanten van PetExpert te werken, hebben wij afspraken gemaakt met de leveranciers van uw operationele systemen om deze aan te sluiten op ons platform. Zo kunt u elektronisch met ons communiceren zonder dat u elders gegevens hoeft in te voeren of formulieren hoeft in te vullen. Voor de duidelijkheid volgt hier een lijst van de functies van PetExpert in de verschillende softwarepakketten:

Fuga Logo

In Fuga kunt u, na het instellen van uw gebruikersnaam en wachtwoord, die u van ons ontvangt, het verzekeringsnummer van het huisdier opslaan, de verzekeringsstatus controleren, de verzekeringsclaim aanvragen, een bevestiging van de verzekeringsclaim ontvangen en de klant factureren voor het deel dat PetExpert niet dekt (bv. de franchise). Het is ook mogelijk een dagopname toe te voegen aan een reeds gefactureerd bezoek en het bezoek opnieuw toe te wijzen aan een andere zaak.
Fuga-website