Tips en instructies voor verschillende situaties

Ziekte of letsel

Bezoek een aangesloten dierenarts

Als uw huisdier een letsel heeft gehad of ziek is, moet u een aangesloten dierenarts bezoeken.

Meld bij het eerste bezoek bij uw dierenarts het polisnummer van uw verzekering. De aangesloten dierenarts behandelt uw huisdier en voert in ons systeem een ‘schadegeval’ in. Als het contract actief is en de wachttermijn voorbij is, betaalt u ter plekke alleen de franchise (10% van de prijs, minimaal echter 40 € per gebeurtenis).

Bezoek in geval van een acute, levensbedreigende situatie de dichtstbijzijnde dierenarts. Vraag na de noodzakelijke behandeling een door de dierenarts bevestigd medisch verslag en stuur dit samen met de factuur per e-mail naar info@petexpert.be. Het bedrag voor de noodzakelijke behandeling verminderd met de franchise zal op uw bankrekening worden overgeschreven, ook al betreft het geen aangesloten dierenarts.

{{advice_section1_text4}}

Verlies of diefstal

Bel ons

Als uw huisdier gestolen of vermist is en niet binnen de 2 maanden na melding terugkeert of wordt teruggebracht, is er sprake van een schadegeval.

Verlies of diefstal moet onmiddellijk aangegeven worden bij de gemeente of politie en binnen de 30 dagen na vaststelling ook aan ons worden gemeld. Op onze website vindt u het formulier in de sectie Over ons –> Om te downloaden. E-mail dit formulier naar info@petexpert.be samen met de bevestiging van de aangifte van verlies of diefstal.

Als u bij het zoeken naar uw huisdier gebruik heeft gemaakt van de diensten van derden of het verlies hebt geadverteerd en u deze kosten kunt aantonen, dan worden deze vergoed. Het formulier in de sectie Over ons –> Om te downloaden moet worden ingevuld en samen met het bewijs van de gemaakte kosten opgestuurd naar ons e-mailadres info@petexpert.be.

Ziekenhuisopname van de eigenaar

Stuur ons de nodige documenten

Moest u uw huisdier tijdens uw hospitalisatie onderbrengen in een dierenhotel of andere inrichting? Vul dan het formulier in de sectie Over ons –> Om te downloaden in en stuur het samen met de factuur naar ons e-mailadres info@petexpert.be. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van het schadegeval en terugbetaling op uw rekening.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via de chat of per telefoon 02 781 01 08.