Wachttermijn voor de PetExpert verzekering

Basisinformatie

Wat is de wachttermijn?

De wachttermijn is de periode die begint op het moment dat het verzekeringscontract is betaald en geactiveerd, maar waarin nog geen schadeclaims kan worden uitbetaald. Zolang u in de wachttermijn status bevind, kunt u nog geen beroep doen op de verzekering.

Waarom is er een wachtermijn?

De wachttermijn bestaat niet om de verzekeringsmaatschappij een reden te geven om geen schadeclaims uit te betalen, maar om eerlijke klanten te beschermen tegen eventueel misbruik door minder eerlijke personen. De verzekering gaat ervan uit dat ziekte en letsels accidenteel plaatsvinden. Daar is ook de prijs van de verzekering op gebaseerd. Wanneer mensen de verzekering zouden afsluiten op het moment dat het geen accidenteel voorval meer betreft, dus als het dier al een letsel of ziekte heeft opgelopen, zou de verzekeringsmaatschappij veel meer geld moeten uitkeren. Dat zou op alle klanten verhaald moeten worden in de vorm van veel hogere toetredingsbijdragen. De wachttermijn is dus bedoeld om dergelijk gedrag tegen te gaan en de verzekeringspremie betaalbaar te houden.

Hoelang duurt de wachttermijn?

De duur van de wachttermijn verschilt per soort risico en staat vermeld in uw verzekeringscontract. Bij de meest gebruikte verzekering, nl. dierenartskosten, is dat 3 dagen voor letsels en 30 dagen voor ziekte. Dit wordt gerekend vanaf de dag volgend op de dag waarop uw verzekering geactiveerd is. Als uw huisdier binnen de 3 dagen na het afsluiten een letsel krijgt, kan daarvoor dus geen beroep worden gedaan op de verzekering. Of als het dier binnen de wachttermijn van 30 dagen ziek wordt, kan de behandeling van de ziekte niet worden vergoed. Voor orthopedische operaties met uitzondering van breuken geldt een speciale wachttermijn van 6 maanden.

{{waiting_section4_subheading}}

Als u een dier koopt van een fokker die is geregistreerd in het PetExpert Fokkersprogramma, ontvangt u van ons als startpakket 8 weken gratis en vrijblijvend een verzekering. Wij hanteren geen wachttermijn voor deze verzekering, ook niet als u uw verzekering voortzet. Uiteraard moet aan de eisen voor het verkochte dier worden voldaan, d.w.z. dat het moet zijn gechipt en ingeschreven in het stamboek. Een dergelijk dier moet binnen 4 maanden aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen en moet gezond zijn op het ogenblik van de overdracht.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via de chat of per telefoon 02 781 01 08.