Huisdierenverzekering voor u op maat gemaakt

 • Breed netwerk van partnerdierenartsen
 • We betalen rechtstreeks aan de dierenarts
 • Wij vergoeden 95% van alle diagnoses
Maak een vrijblijvende simulatie
Hond
Kat
Voor geselecteerde rasleeftijd tot 6 - 10 jaar

Wij kunnen een dier verzekeren dat gechipt en gevaccineerd is en tussen 8 weken en 6-10 jaar oud is, afhankelijk van het ras.

Dank je. Uw verzoek is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.

Wat wij (niet) vergoeden

Waarborg voor letsel of ziekte
 • Volledige diagnostiek, medicatie, materiaal, behandeling incl. operaties en preoperatieve zorg op voorschrift van de aangesloten arts, tot de overeengekomen verzekeringslimiet.
 • In acute, levensbedreigende situaties mag de behandeling uitgevoerd worden door een willekeurige dierenarts (ok buiten het contractuele dierenartsen PetExpert netwerk).
 • Hospitalisatie van het dier voor de periode bepaald door de aangesloten dierenarts.
 • Terugkerende ziekte (indien geen chronische ziekte).
 • Bij chronische ziekten vergoeden wij alleen het eerste voorkomen daarvan (volledige diagnostiek en behandeling). Een huidziekte die meer dan 90 dagen aanhoudt, beschouwen wij als een chronische aandoening.
 • Als de wachttermijn is verstreken (3 dagen na de ingangsdatum voor letsel en 30 dagen voor ziekte). De wachttermijn bij orthopedische operaties met uitzondering van breuken is 6 maanden.
 • Preventie, vaccinaties, cosmetische ingrepen, tandzorg, dieetvoeding.
 • Ziekten of letsels die ontstonden of bekend waren vóór het toetreden van de verzekering.
 • Transplantatie en daarmee samenhangende pre- en postoperatieve zorg.
 • Castratie/sterilisatie en behandelingen gerelateerd aan voortplanting, zwangerschap en bevalling, IVF (castratie/sterilisatie als onderdeel van een behandeling wordt wel vergoed).
 • Erfelijke en degeneratieve ziekten.
 • Behandeling buiten het partnernetwerk, met uitzondering van acute levensbedreigende gevallen.
 • Toeslagen voor behandeling buiten de standaard werkuren (spoedeisende hulp en bezoek aan huis).
 • FCP – losse processus coronoïdeus of losse botstukjes van de elleboog, OCD – osteochondrosis dissecans, CCL – gescheurde voorste kruisband, ontwrichting van patella en heup, discus hernia, heupdysplasie, artritis, artrose, indien het verzekerde dier al een van de genoemde aandoeningen aan een ledemaat had voor de toetreding tot de verzekering.
Waarborg overlijden
 • Vergoeding van aankoop van het dier of de gebruikelijke marktprijs, tot de overeengekomen limiet.
 • Als de wachttermijn is verstreken (30 dagen na de ingangsdatum)
 • Overleden ten gevolge van ziekte wanneer de hond op het moment van overlijden 6 jaar of ouder was bij grote rassen, 8 jaar of ouder bij middelgrote rassen en katten, 10 jaar of ouder bij kleine rassen .
 • Overlijden ten gevolge van zwangerschap, bevalling of transplantatie.
 • Inslapen om financiële redenen of vanwege een gedragsstoornis van het dier.
 • Doding van het dier uit noodzakelijke verdediging bij een aanval van het dier op een ander dier of een persoon.
Waarborg voor verlies of diefstal
 • Vergoeding gelijk aan de aanschafwaarde van het dier of de gebruikelijke marktprijs, indien het dier niet binnen 2 maanden terugkeert en maximaal tot de overeengekomen limiet.
 • Als de wachttermijn is verstreken (60 dagen na de ingangsdatum)
 • Wanneer het dier terugkeert of wordt teruggebracht, moet u ons het uitgekeerde bedrag terugbetalen.
 • Als het dier vrijwillig werd achterlaten.
Waarborg voor de doelbewust bestede kosten voor het vinden van een verloren of gestolen dier
 • Advertentiekosten.
 • Kosten van een vindersloon.
 • Kosten verbonden met de verzorging van het dier.
 • Als de wachtermijn is verstreken (60 dagen na de ingangsdatum).
 • Kosten voor de beloning van een gezinslid, lid van het huishouden of collega.
 • Kosten voor de beloning voor een persoon die het dier verzorgde op het moment van de diefstal of verlies, of die het dier zelf heeft gestolen of met deze persoon geassocieerd is.
 • Wij vergoeden geen kosten aan personen met wie geen verslag werd opgesteld op grond waarvan zij door ons geïdentificeerd kunnen worden.

Goed om te wetenv

KBC PetExpert Dierenverzekering is een vorm van niet-levensverzekering die u kan helpen tegen onverwachte dierenartsenkosten, inclusief behandeling van verwondingen, ziekten, operaties, nazorg, ziekenhuisopname, medicatie of gerelateerde kosten, verstrekt in samenwerking met KBC Insurance NV.

1.
Dit product valt onder de wetten van België.
2.
De verzekeringsperiode duurt 1 jaar en wordt op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, tenzij u zich daar ten minste 3 maanden voor de vervaldag tegen verzet en de toetreding tot de verzekering stopzet.
3.
PetExpert Belgium BV, Havenlaan 86C, 1000 Brussel is het eerste aanspreekpunt voor eventuele klachten die u heeft. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman verzekeringen, Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as, die optreedt voor de volledige sector. U behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
4.
Om een offerte aan te vragen voor een KBC PetExpert Dierenverzekering, bezoek onze website www.petexpert.be of neem telefonisch contact met ons op via 02 781 01 08.
5.
KBC PetExpert Dierenverzekering is een product van KBC Insurance NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België – BTW BE 0403.552.563 – RLP Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB Het bedrijf is vergund door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België, voor alle klassen van verzekeringen onder code 0016 (Koninklijk Besluit van 4 juli 1979, Belgisch Staatsblad van 14 juli 1979). Lid van de KBC Groep.
Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u deze verzekering afsluit:
Maak een vrijblijvende simulatie

Wat u vooral interesseert

Coverage icon
Wat wordt door ons vergoed
 • Behandeling van letsels en ziekten, inclusief diagnostiek
 • Operaties, postoperatieve zorg, hospitalisatie.
 • Medicatie en gerelateerde kosten
Signup conditions icon
Toetredingsvoorwaarden
 • Leeftijd van het dier bij het toetreden per ras
 • Het dier moet een identificatiechip hebben
 • Het dier ondergaat preventie en is gevaccineerd
Contractual vets icon
Aangesloten dierenartsen
 • Een uitgebreid netwerk van Belgische dierenartsen
 • We dekken alle specialisaties
 • 24/7 ondersteuning door dierenartsen
 • Zoek uw dierenarts op in onze lijst of beveel hem of haar aan.

Selecteer een diersoort:

Hond
Kat

Kies een verzekeringsformule

Gebruik de pijlen om het programma te selecteren dat het beste aansluit bij uw eisen.

<
>
PetExpert Premium
vanaf  360
jaarlijks
€ 30 maandelijks
Ik wil toetreden
PetExpert Plus
vanaf  420
jaarlijks
€ 35 maandelijks
Ik wil toetreden
* * Het meest geliefd
PetExpert Extra
vanaf  480
jaarlijks
€ 40 maandelijks
Ik wil toetreden
U bekijkt momenteel verzekeringen: PetExpert Premium  /  PetExpert Plus  /  PetExpert Extra
PetExpert Premium
PetExpert Plus
PetExpert Extra
Waarborg voor dierenartskosten i
€ 1.800 / jaar
€ 2.400 / jaar
€ 3.600 / jaar
Waarborg voor gemaakte opsporingskosten i
 
€ 300 / jaar
€ 400 / jaar
Waarborg voor verlies of diefstal i
 
 
€ 600
Waarborg overlijden i
 
 
€ 600
Jaarlijks limiet
€ 1.800 / jaar
€ 2.400 / jaar
€ 3.600 / jaar
*
PetExpert Premium
€ 360 jaarlijks
vanaf € 30 / maand
Waarborg voor dierenartskosten: € 1.800 / jaari
Jaarlijks limiet: € 1.800 / jaar
Jaarlijks limiet: € 1.800 / jaar
Toon meer
*
PetExpert Plus
€ 420 jaarlijks
vanaf € 35 / maand
Waarborg voor dierenartskosten: € 2.400 / jaari
Waarborg voor gemaakte opsporingskosten: € 300 / jaari
Jaarlijks limiet: € 2.400 / jaar
Jaarlijks limiet: € 2.400 / jaar
Toon meer
*
PetExpert Extra
€ 480 jaarlijks
vanaf € 40 / maand
Waarborg voor dierenartskosten: € 3.600 / jaari
Waarborg voor gemaakte opsporingskosten: € 400 / jaari
Waarborg voor verlies of diefstal: € 600i
Waarborg overlijden: € 600i
Jaarlijks limiet: € 3.600 / jaar
Jaarlijks limiet: € 3.600 / jaar
Toon meer

De franchise bedraagt 10% (minimaal 40 € per gebeurtenis). Wij berekenen de prijs individueel voor het specifieke dier. De verzekeraar en partner van de PetExpert verzekering is KBC Verzekeringen NV.

U staat er niet alleen voor ...

Wij helpen u graag met uw dierenartskosten.
Het gebeurt regelmatig dat dierenartskosten door de eigenaars van huisdieren onderschat worden. Een klein ongeval of een banaal ogend spijsverteringsprobleem is echter voldoende om de rekening te laten oplopen tot vele honderden euro's. De verhalen van onze helden getuigen daarvan. Het spaargeld van de eigenaar is vaak ontoereikend om alle noodzakelijke kosten te dekken. Sluit u daarom aan bij duizenden andere verantwoordelijke eigenaars en ontvang een offerte voor uw PetExpert verzekering.

Laat ons tot wel 90% van de behandelingskosten voor letsels en ziekten van uw huisdier rechtstreeks aan uw dierenarts betalen.

* Op de afbeelding ziet u voorbeelden van behandelingskosten bij schadegevallen van onze verzekerde klanten

Foto van een zieke hond
Foto van een zieke kat
Hond
Kat