PetExpert verzekering voor katten en honden!

 • We betalen rechtstreeks aan de dierenarts
 • Wij betalen tot 90 % van uw kosten
 • Binnen de 24u wordt uw dossier behandeld
PetExpert

Wat wij (niet) vergoeden

Waarborg voor letsel of ziekte voor PetExpert Premium, Plus en Extra

Wat wij vergoeden:

Op voorschrift van de dierenarts worden volledige diagnostiek, medicatie, materialen, behandeling inclusief operaties, hospitalisatie en preoperatieve zorg gedekt, binnen de overeengekomen verzekeringslimiet.

In acute, levensbedreigende situaties kan de behandeling worden uitgevoerd door een willekeurige dierenarts (buiten het dierenartsen netwerk).

In het geval van chronische ziekten vergoeden wij alleen de eerste volledige diagnostiek en behandeling. Een huidziekte die langer dan 90 dagen aanhoudt, wordt beschouwd als een chronische ziekte. Een terugkerende ziekte wordt vergoed.

Na het verlopen van de wachttermijn, die 3 dagen is voor letsel en 30 dagen voor ziekte, zal de dekking in werking treden. Voor orthopedische operaties is een wachttijd van zes maanden van toepassing, met uitzondering van breuken.

Wat wij niet vergoeden op een rijtje:

 • Preventieve zorgen
 • Vaccinaties
 • Cosmetische ingrepen
 • Tandzorg
 • Dieetvoeding
 • Letsels en ziekten vóór de aansluiting
 • Castratie en Sterilisatie*
  • Voortplanting
  • Zwangerschap
  • IVF
 • Genetische aandoeningen
 • Degeneratieve aandoeningen
 • Toeslagen buiten de normale werkuren
 • Specifieke aandoeningen, indien het verzekerde dier al een van deze genoemde aandoeningen aan een ledemaat had voor de toetreding:
  • FCP
  • OCD
  • CCL
  • Ontwrichting van patella en heup
  • Discushernia
  • Heupdysplasie
  • Artritis
  • Artrose

*Deze aandoeningen worden wel vergoed als onderdeel van een behandeling.

Waarborg verlies of diefstal voor PetExpert Extra

U ontvangt een waarborg gelijk aan de marktwaarde van uw huisdier, tot een maximum van 600€, indien:

 • De wachtperiode van 60 dagen is verstreken na afsluit van de verzekering
 • Uw huisdier 2 maanden niet terugkeert

U moet binnen de 30 dagen na de vaststelling aangifte doen bij de gemeente of politie

Waarborg overlijden voor PetExpert Extra

Indien uw dier onverwachts overlijdt na de wachttermijn van 30 dagen, ontvangt u een waarborg ter waarde van de aankoop van uw huisdier.

De waarborg geld niet bij:

Overlijden ten gevolge van een ziekte bij oudere huisdieren.

 • 10 jaar of ouder bij klein hondenras
 • 8 jaar of ouder bij middelgroot hondenras
 • 6 jaar of ouder bij groot hondenras
 • 8 jaar of ouder bij kattenras

Overlijden ten gevolge van:

 • Zwangerschap
 • Bevalling
 • Transplantatie
 • Inslapen vanwege
  • Financiële redenen
  • Gedragsstoornis
  • Aanval op een ander dier
  • Aanval op een persoon

Waarborg Opsporingskosten voor PetExpert Extra en Plus

Wij dekken aantoonbare kosten, tot een maximum per plan, gerelateerd aan het opsporen van uw huisdier bij verlies of diefstal. Deze waarborg geld wanneer:

 • De wachtperiode van 60 dagen is verstreken na afsluit van de verzekering
 • Uw huisdier 2 maanden niet terugkeert

Wat wij dekken

 • Advertentiekosten
 • Vindersloon
 • Verzorging van het dier

Wat wij niet dekken

 • Beloning voor een gezinslid, lid van het huishouden of collega
 • Beloning voor een persoon die het dier verzorgde
 • Beloning voor een persoon die geassocieerd is met de diefstal of verlies

Goed om te wetenv

PetExpert verzekering is een vorm van niet-levensverzekering die u kan helpen tegen onverwachte dierenartsenkosten, inclusief behandeling van verwondingen, ziekten, operaties, nazorg, ziekenhuisopname, medicatie of gerelateerde kosten, verstrekt in samenwerking met KBC Insurance NV.

1.
Dit product valt onder de wetten van België.
2.
De verzekeringsperiode duurt 1 jaar en wordt op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, tenzij u zich daar ten minste 3 maanden voor de vervaldag tegen verzet en de toetreding tot de verzekering stopzet.
3.
PetExpert Belgium BV, Sint Michielslaan 65/6, 1040 Brussel, België is het eerste aanspreekpunt voor eventuele klachten die u heeft. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman verzekeringen, Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be, die optreedt voor de volledige sector. U behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
4.
Om een offerte aan te vragen voor een PetExpert verzekering, bezoek onze website www.petexpert.be of neem telefonisch contact met ons op via 02 781 01 08.
5.
PetExpert verzekering is een product van KBC Insurance NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België – BTW BE 0403.552.563 – RLP Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB Het bedrijf is vergund door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België, voor alle klassen van verzekeringen onder code 0016 (Koninklijk Besluit van 4 juli 1979, Belgisch Staatsblad van 14 juli 1979). Lid van de KBC Groep.
Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u deze verzekering afsluit:
Maak een vrijblijvende simulatie

Wat u vooral interesseert

Coverage icon
Wat wordt door ons vergoed
 • Behandeling van letsels en ziekten, inclusief diagnostiek
 • Operaties, postoperatieve zorg, hospitalisatie.
 • Medicatie en gerelateerde kosten
Signup conditions icon
Toetredingsvoorwaarden
 • Leeftijd van het dier bij het toetreden per ras
 • Het dier moet een identificatiechip hebben
 • Het dier ondergaat preventie en is gevaccineerd
Contractual vets icon
Aangesloten dierenartsen
 • Een uitgebreid netwerk van Belgische dierenartsen
 • We dekken alle specialisaties
 • 24/7 ondersteuning door dierenartsen
 • Zoek uw dierenarts op in onze lijst of beveel hem of haar aan.

Selecteer een diersoort:

Hond
Kat
PetExpert Premium
vanaf  360
jaarlijks
€ 30 maandelijks
Ik wil toetreden
Het meest geliefd
PetExpert Plus
vanaf  420
jaarlijks
€ 35 maandelijks
Ik wil toetreden
PetExpert Extra
vanaf  480
jaarlijks
€ 40 maandelijks
Ik wil toetreden

Kies een verzekeringsformule

Gebruik de pijlen om het programma te selecteren dat het beste aansluit bij uw eisen.

Waarborg voor dierenartskosten i
€ 1.800 / jaar
€ 2.400 / jaar
€ 3.600 / jaar
Waarborg voor gemaakte opsporingskosten i
 
€ 300 / jaar
€ 400 / jaar
Waarborg voor verlies of diefstal i
 
 
€ 600
Waarborg overlijden i
 
 
€ 600
Jaarlijks limiet
€ 1.800 / jaar
€ 2.400 / jaar
€ 3.600 / jaar
*
PetExpert Premium
€ 360 jaarlijks
vanaf € 30 / maand
Waarborg voor dierenartskosten: € 1.800 / jaari
Jaarlijks limiet: € 1.800 / jaar
Jaarlijks limiet: € 1.800 / jaar
Toon meer
*
PetExpert Plus
€ 420 jaarlijks
vanaf € 35 / maand
Waarborg voor dierenartskosten: € 2.400 / jaari
Waarborg voor gemaakte opsporingskosten: € 300 / jaari
Jaarlijks limiet: € 2.400 / jaar
Jaarlijks limiet: € 2.400 / jaar
Toon meer
*
PetExpert Extra
€ 480 jaarlijks
vanaf € 40 / maand
Waarborg voor dierenartskosten: € 3.600 / jaari
Waarborg voor gemaakte opsporingskosten: € 400 / jaari
Waarborg voor verlies of diefstal: € 600i
Waarborg overlijden: € 600i
Jaarlijks limiet: € 3.600 / jaar
Jaarlijks limiet: € 3.600 / jaar
Toon meer

De franchise bedraagt 10% (minimaal 40 € per gebeurtenis). Wij berekenen de prijs individueel voor het specifieke dier. De verzekeraar en partner van de PetExpert verzekering is KBC Verzekeringen NV.

U staat er niet alleen voor ...

Wij helpen u graag met uw dierenartskosten.
Het gebeurt regelmatig dat dierenartskosten door de eigenaars van huisdieren onderschat worden. Een klein ongeval of een banaal ogend spijsverteringsprobleem is echter voldoende om de rekening te laten oplopen tot vele honderden euro's. De verhalen van onze helden getuigen daarvan. Het spaargeld van de eigenaar is vaak ontoereikend om alle noodzakelijke kosten te dekken. Sluit u daarom aan bij duizenden andere verantwoordelijke eigenaars en ontvang een offerte voor uw PetExpert verzekering.

Laat ons tot wel 90% van de behandelingskosten voor letsels en ziekten van uw huisdier rechtstreeks aan uw dierenarts betalen.

* Op de afbeelding ziet u voorbeelden van behandelingskosten bij schadegevallen van onze verzekerde klanten

Foto van een zieke hond
Foto van een zieke kat
Hond
Kat