Porovnání pojištění na trhu

PetExpert

Generali / Mazlíček

Vstup do pojištění
Věk při vstupu (min)
50 dní
3 měsíce
Věk při vstupu (max)
10 let (malá plemena)
8 let (střední plemena a kočky)
6 let (velká plemena)
Pes do 40kg do 8 let
Pes nad 40kg do 4 let
Kočka do 8 let
Identifikace zvířete
Čip nebo tetování bez nutné registrace
Čip nebo tetování
Průkaz původu
Nevyžadováno
Průkaz původu nebo prokázání, že pes absolvoval speciální vývcvik je nutný pro sjednání pojištění úhynu nebo utracení.
Požadavky na očkování
Ano, dle doporučení veterináře, pokud není, nemá vliv na úhradu nesouvisející nemoci.
Zvíře musí být udržováno v přirozené imunitě pravidelným očkováním.
Krytá rizika
Léčba úrazu a nemoci
Limit mezi 35.000-120.000 Kč/rok bez omezení délky léčby (pouze dermatologie 90d)
Limit 15.000-30.000 Kč/rok, délka léčby maximálně 30 dnů
Hospitalizace zvířete
Ano, bez omezení délky hospitalizace
Ne, hospitalizace ani doprava zvířete není hrazena, hrazena je hospitalizace po dobu dvou dní po veterinárním zákroku, avšak náklady na stravu nejsou hrazeny.
Náklady na nalezení
2.500-5.000 Kč dle úrovně pojištění
Nehrazeno
Kompenzace ztráty/odcizení
15.000/20.000 Kč dle úrovně pojištění
Nehrazeno
Úhyn zvířete
Ano, s maximálním limitem pro balíčky Premium - 15 000 Kč a Exclusive 20 000 Kč (nárok pro plnění úmrtí z důvodu nemoci zaniká po dosažení věkového limitu: 6 let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen a 10 a více let u malých plemen).
Ano, s limitem 80 % ujednaného limitu plnění pro:
1, psa staršího 6 let do 40 kg
2, psa staršího 3 let nad 40 kg
s limtem 60 % ujednaného limitu plnění pro:
1, psa strašího 8 let do 40 kg
2, psa staršího 4 roky nad 40 kg
Pojištění na úhyn nebo utracení zaniká po dosažení 10 let u psa hmotnosti do 40 kg a u psa po dosažení 5 let, který je v kategorii nad 40 kg.
Pojištění odpovědnosti
2.000.000 Kč
Ano,
Škoda na zdraví 2 000 000 Kč
Škoda na věci 1 000 000 Kč
Finanční škoda 500 000 Kč
Benefity za věrnost
Ano, 1 000 Kč za bezškodní průběh po dobu 24 měsíců.
Ne
Výluky a omezení
Čekací doba
3 dny úraz
30 dní nemoc
60 dní ztráta či odcizení
30 dní
Omezení délky léčby
Bez omezení mimo dermatologii (90 dní)
U pojištění úrazu nebo onemocnění uhradí pojišťovna maximálně po dobu 30 dnů, avšak maximálně do výše limitu plnění v pojistné smlouvě.
Opakované nemoci
Ano
Opakované nemoci v době 6 měsíců od posledního vzplanutí stejného onemocnění jsou ve výluce.
Chronická onemocnění
Hradí se první výskyt a plná diagnostika chronického onemocnění, pokud se dříve neprojevilo.
Prvotní výskyt chronického onemocnění je krytý. Za předpokladu, že se před pojištěním neprojevilo. Jinak chronická onemocnění krytá nejsou.
Zubní ošetření
Hrazeno při úrazu, redukci mandibulárních korunek, záněty dásní s doloženou pravidelnou prevencí, zubní cysta, hypoplazie skloviny.
Ne, pouze události vzniklé prokazatelně úrazem.
Kožní onemocnění
Hrazeno, délka léčby max 3 měsíce a limit plnění 30 % pojistné částky.
Ne, pouze odstranění zhoubnýh kožních nádorů. Ve výluce jsou i alergie.
Diagnotika bez nálezu a následné léčby
Hrazeno
Nehrazeno
Použití psa k vojenským nebo obdobným účelům
Hrazeno (mimo válečné události)
Nehrazeno
Závody a soutěže
Hrazeno (vyjma profesionálních sportů za účelem výdělku)
Nehrazeno
Krmivo a diety
Ne, vyjma ordinovaných produktů Calibra Pro v rámci pilotního projektu, tekuté stravy při hospitalizaci a dále plníme 40 % nákladů na stravu při léčbě močových kamenů.
Nehrazeno
Alternativní léčba
Ano - u balíčků Premium a Exclusive - hradíme nadstandardní léčbu: akupunktura, homeopatie, bylinná léčba, chiropraktická manipulace, hydroterapie, osteopatie
Nehrazeno
Vyřízení události
Požadované dokumenty
Žádné, v případě ošetření ve smluvní síti veterinářů
Pojištěný má povinnost oznámit pojišťovně bezodkladně do tří dnů zahájení léčení zvířete. U Pojištění léčení úrazu nebo nemoci musí být doklady dodány do 3 dnů od ukončení léčení. U ostatních pojištění musí být událost nahlášena do 30 dnů od zjištění pojistné události.
Rychlost vyřízení
90 % událostí vyřešeno do 3 minut přímo u veterináře
ze zákona 3 měsíce
Spoluúčast
10 % (min 1 000 Kč na událost)
Spoluúčast je 10 %, min 500 Kč. Pro pojištění léčení úrazu nebo nemoci se spoluúčastí pro psa staršího než 8 let do 40 kg, nebo nad 40 kg a staršího než 4 roky, se procentní spoluúčast zvyšuje o dalších 10 % za každý započatý rok věku nad uvedenou hranici. Navíc je pojištěný povinen pojišťovně hlásit pokud: kříženec nebo jiné plemeno nebo pes bez průkazu původu převýší hmotnost 40 kg.
Možnost předautorizace
Ano
Ne
Zatížení klienta
Klient hradí pouze spoluúčast (a nehrazené položky) u smluvního veterináře, zbytek hrazen z pojištění přímo veterináři.
Klient hradí plný účet lékaři, po uzavření pojistné události přiznaná část zaslaná klientovi.

Upozornění: Srovnání podmínek pojištění domácích mazlíčků poskytovaném na českém trhu provádíme v pravidelných intervalech a to ze zdrojů, které jsou veřejně dostupné - publikované informace na webech pojišťoven a publikované dokumenty, např. Všeobecné pojistné podmínky. Níže uvedené srovnání vychází z údajů k 15.12.2021. I přes veškeré úsilí, které tomuto srovnání věnujeme se mohou vyskytnout nepřenosti v případě aktualizací a úprav podmínek, které v mezičase nezachytíme. V takovém případě budeme rádi za upozornění, abychom přehled upravili. I přes naši snahu uvádět srovnání objektivně, se nejedná o nezávislé porovnání.